Memorandum Srpske akademije nauka i umjetnosti iz percepcije suvremenosti

Kada su, navodno, skoro dva vijeka nakon Francuske revolucije pitali kineskog premijera Ču Enlaja da prokomentariše taj događaj on je, tvrde, odgovorio: “Prerano je o tome govoriti”. Za pravilno razumijevanje historije, historijskih događaja i dokumenata, nužno je da na njih „padne historijska patina“, da se procesi, događaji i dokumenti „slegnu“ kako bi se „hladnih glava“…

Nastavi čitanje →

KONCEPT POLITIČKOG INDIFERENTIZMA SAKIBA KORKUTA

Sažetak U ovom radu razmatra se politički koncept koji je u više članaka u arebičkoj štampi u austrougarskom periodu izlagao poznati alim i urednik časopisa Misbah Sakib Korkut . Obzirom na kompleksnost političkih odnosa tog perioda, tematiku koju je tretirao, burno doba unutar bosanskih i unutar bošnjačkih političkih rasprava, te nivo ovih političkih ogleda, izložene…

Nastavi čitanje →

Rasprave o vjerskom i nacionalnom identitetu u arebičkoj štampi

REZIME Od primitka islama Bošnjacima je vjera bila glavno identitetsko izvorište. Okupacijom Austro Ugarske na području Bosne i Hercegovine se ubrzano odvija proces nacionaliziranja Srba i Hrvata, prema kome su, do tada, Bošnjaci, uglavnom, bili gotovo ravnodušni. Ovaj agresivni nacionalizam Srba i Hrvata prema Bošnjacima prouzročio je njihovu polarizaciju, isključivosti i otvorio niz sukoba i…

Nastavi čitanje →

Politički diskurs alhamijado časopisa Jeni Misbah

Period austrougarske vladavine u BiH, posmatrano kroz prizmu periodike, predstavlja razdoblje u kojem se društveni i duhovni život Bošnjaka gradio mukotrpno kroz proces preobražaja, jačanja i zrenja unutar bosansko-slavenskog korpusa. Upravo u ovom periodu dolazi do postupnog otvaranja Bošnjaka prema Zapadu, ali i jačanja i uobličavanja njegovog vlastitog narodnog, političkog i nacionalnog identiteta. Pojava nacionalne…

Nastavi čitanje →

Hegemonija Zapada ili renesansa muslimana

Otkuda suvremeni globalni strah od islama i muslimana? Je li taj antagonizam iskonski i oduvijek? Duga povijest odnosa između islama i Evrope ne svodi se samo na ratove i suprotstavljenosti. Analitičari koji ove odnose promatraju samo u okvirima suvremenosti ili naslijeđa vjerskih netrpeljivosti, krstaških ratova i evropskog imperijalizma, suprostavljenost između islama i Evrope vide kao…

Nastavi čitanje →

Vjersko-prosvjetni aspekti alhamijado časopisa Misbah

Svo znanje o ljudskom društvu i društvenim pojavama povijesno je znanje i stoga počiva na mišljenju, interpretaciji i tumačenju autora, pojedinca sa određene vremenske distance i uslovljeno je ideološkom, vjerskom ili nekom drugom odrednicom i pristrasnošću. Apsolutni objektivizam ne postoji. To ne znači da činjenice ili podaci ne postoje, nego da činjenice svoje značenje dobivaju…

Nastavi čitanje →

Ironija političkog komuniciranja

Finale izbornih kampanja političkih partija u Bosni i Hercegovini i meč za UFC šampiona između Habiba Nurmagomedova i Conora McGregora prošlog vikenda u Las Vegasu su se vremenski „preklopila“. Ne mogu se otrgnuti dojmu i analogijama između ova dva „spektakla“. Bili smo svjedoci (i učesnici): udaranja, preskakanja uobičajenih normi ponašanja, događajima „iza scene“, teorijama zavjera,…

Nastavi čitanje →

Uloga časopisa „Tarik“ u vjersko-prosvjetnom i kulturnom životu Bošnjaka/muslimana

Glavni izvori za proučavanje kulturnog razvitka i kompleksnih društvenih odnosa Bosne i Hercegovine pod austrougarskom upravom su arhivska građa, nastala 1878-1918, i štampa, dnevna i periodična, iz toga vremenskog razdoblja. Cilj rasvjetljavanja ovih složenih odnosa ne sastoji se samo u preciznom opisu događaja, nego u razumijevanju i elaboraciji zašto su pojave bile onakve kakve jesu…

Nastavi čitanje →

Mualim – alhamijado časopis Muslimansko-mualimsko-imamskog društva

Kob Bosne i Hercegovine je u njenoj stoljetnoj ugroženosti po čitavom nizu individualnih i kolektivnih identiteta koji gotovo ravnomjerno isplivavaju na površinu kroz cijelu njenu povijest: vjera, nacija, jezik, politika, kultura, država… Individualni identiteti, koji se stapaju u kolektivni, mijenjaju redoslijed važnosti, dograđuju se i preobražavaju ovisno od vremena i historijskih okolnosti. U osobito dramatičnom…

Nastavi čitanje →

DA LI JE BOŠNJAŠTVO U KRIZI?

U organizaciji Vijeća Kongresa bosanskomuslimanskih intelektualaca održan je, u septembru 1993., Svebošnjački sabor, koji će kasnije biti nazvan Prvi bošnjački sabor. Sabor su organizovali Vijeće Kongresa bosanskomuslimanskih intelektualaca, Preporod, Islamska zajednica i Merhamet. Najznačajnije i najdalekosežnije odluke, usvojenom Deklaracijom, bile su zamjena etničkog naziva Musliman u Bošnjak i promjena naziva jezika srpsko-hrvatski/hrvatsko-srpski u bosanski. Nazivlje…

Nastavi čitanje →