PRČKA MILE MEČKU NA GRMEČU (I KOZARI) Eh, plaho je hafifno znanje da bi se racionalizirao najnoviji izliv prostakluka, psovki i proseravanja koje nam priredi Vi...